Stichting NOF Producties

Wie we zijn & waarom doen we dit

Deze groep uit Noardeast Fryslân is enthousiast én ervan overtuigd dat een sociale gemeenschap wordt gevormd door het vertellen van gedeelde verhalen over oorsprong en identiteit. Geïnspireerd door muziekvoorstellingen als Bonifatius en Titus in de Bonifatiuskapel, heeft deze groep onder de naam Stichting NOF Producties als doel: (muzikale) verhalen vertellen over regio Noardeast Fryslân en daarin de samenwerking met andere culturele instellingen aan te gaan. Muziektheater over regionale thema’s op (erfgoed)locaties in Noardeast Fryslân geproduceerd door samenwerkingen op professioneel en amateurniveau. Deze muziekvoorstellingen helpen het cultureel erfgoed van regio Noardeast Fryslân landelijk nog meer te profileren.


“Het bestuur en haar adviseurs van Stichting NOF Producties hebben hart voor de regio en zijn enthousiast geraakt het verhaal te vertellen over een historische gebeurtenis welke midden in de stad heeft plaatsgevonden. Een gebeurtenis die de stad gevormd heeft en die meer aandacht verdient. Recente gebeurtenissen laten zien dat leren van het verleden moeilijk is, des te belangrijk deze episode in Noardeast Fryslân aan de collectieve vergetelheid te onttrekken”, aldus voorzitter Anneke Kooistra over ‘De Fury fan Dokkum’.

Het team

Anneke Kooistra
Voorzitter
Hilly van der Meulen - Feenstra
Secretariaat
Tjerk Pieter de Vries
Bestuurslid PR & Marketing
Annelies van der Meer
Bestuurslid Vrijwilligers & Catering
Rindert Bakker
Penningmeester
Grethe Faber
Bestuurslid Veiligheid & Logistiek
Henriëtte Banga
Adviseur PR & Marketing
Henk Hengst
Adviseur Sponsoring
Lammert de Hoop
Adviseur Fondsenwerving
Rudolf J. Boersma
Adviseur Algemeen