MUZIEKTHEATER “DE FURY FAN DOKKUM” ZOEKT ZANGERS EN ACTEURS (M/V)

In september zindert het in Dokkum…

De Bonifatiuskapel wordt getransformeerd tot een uniek podium, waar het publiek kan genieten van een nieuw muziektheaterstuk; “De Fury fan Dokkum” over de grootste ramp die Dokkum ooit trof; de Waalse Furie van 1572. Een betoverende en onvergetelijke ervaring waarin je wordt meegesleept in het verhaal van Hendrik van Bra (Boy Ooteman) en de Katrina Foppes Posthuma (Nynke Heeg).

Het verhaal van Hendrik en Katrina

Katrina is de echtgenoot van een stuurman op de Oostzeevaart. Door de Allerheiligenvloed is zijn schip waarschijnlijk vergaan, maar er is nooit een stoffelijk overschot gevonden. Katrina heeft tijdens zijn afwezigheid altijd kunnen bestaan van haar vishandel. Daarom heeft ze nu het geld van een erfenis nodig om een nieuwe viskar te kunnen laten maken. Echter, als getrouwde vrouw is ze in de zestiende eeuw voor de wet handelingsonbekwaam. Als officieel weduwe zou ze wel zelf haar geld mogen beheren. Katrina probeert haar man dood te laten verklaren, maar arts Hendrik van Bra weigert deze verklaring zonder nader bewijs af te geven. Katrina wordt furieus over hoe klein ze wordt gehouden. Zo’n vrouw krijgt in het Dokkum van die tijd de naam een kenau te zijn. Hendrik van Bra is meteen onder de indruk van de felheid van Katrina, en zou haar getemd graag als zijn echtgenote zien. Iets van The Taming of the Shrew van tijdgenoot Shakespeare echoot door in de omgang tussen Hendrik en Katrina.

Als het Spaanse leger de stad terug wil veroveren na een onverwachte overval door opstandige boeren, burgers en watergeuzen, zoekt Hendrik van Bra een schuilplaats van waaruit hij zijn observaties over het verloop van de Furie doet. Katrina vecht als een Dokkumse Kenau van Haselaar. Desondanks veroveren de Spanjaarden de stad, plunderen die en steken een groot deel ervan in brand en vermoorden de mannen. Katrina zorgt ervoor dat Hendrik de dans ontspringt. Ze worden een stel. Hoe moet dat nou met de handelingsonbekwaamheid van Katrina?

Thematiek van de voorstelling

Recent nog konden de menselijke eigenschappen zonder al te veel tegenspraak worden verdeeld in mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Als mannelijk gelden kracht, ratio, oorlogszucht, ambitie, machtsbelustheid, kracht, status. Gespiegeld zijn vrouwelijke dan verzorging, schoonheid, kwetsbaarheid, gevoel, intuïtie en vredelievendheid. De mannelijke zijn een soort van noodzakelijk kwaad, de vrouwelijke zachtaardig.

Genderrollen en -opvattingen zijn hard aan het schuiven. Vrouwen zijn al lang meer dan de spiegel van de man. Vrouwen hebben traditioneel-mannelijke rollen en net andersom. De voorstelling stoeit met de traditionele rollen en stelt daarmee de vraag naar de positie van het vrouwelijke en het mannelijke in de eigentijdse maatschappij. Hoofdpersoon Katrina legt zich niet neer bij de traditionele tweederangspositie van de vrouwen. Katrina is ambitieus, een vechter. Hendrik van Bra is daarentegen voorstander van een vredelievende houding en kwetsbaar. In haar gedrag is Katrina in niets een van de clichébeelden van de vrouw: niet de maagd, niet de moeder, niet de hoer, niet de heks. Evenzo is Hendrik van Bra niet de belichaming van de traditioneel mannelijke eigenschappen als kracht, moed en ratio. Het is juist dit afwijkende van Katrina dat Hendrik aantrekt. Katrina daarentegen verwijt Hendrik diens gebrek aan mannelijkheid. Pas als ze samen een levensbedreigende situatie hebben overwonnen geven ze zich gewonnen. Met als confronterende werkelijkheid dat een huwelijk Katrina opnieuw handelingsonbekwaam zou maken. Het schrijfproces is nog niet zo ver dat we al een vaststaand antwoord hebben op de vraag hoe zij daarop reageert…

Een tweede subthema is de positie in kwesties van oorlog en vrede. Ruim vierenhalve eeuw na de grootste stadsramp die Dokkum ooit trof, wordt zo een vergelijking gemaakt met hedendaagse stedenverwoestingen, zoals het Oekraïense Marioepol of het Palestijnse Gaza. De voorstelling stelt de vraag of en wanneer geweld gerechtvaardigd en onvermijdelijk is. Doordat Katrina en Hendrik daar een tegengestelde positie over innemen, komt de vraag naar de eigen positie bij het publiek te liggen.

“De Fury fan Dokkum” zit naast deze thematiek vol bekende songs die allemaal een eigen kleur en tekst hebben. Je voelt en ruikt bijna wat er toen gebeurde in Dokkum. Dat de kracht van het verzet, verweven met passie en liefde, altijd sterker is dan … eigenlijk alles. Want al verlies je de strijd, de liefde blijft!

Meld je aan!

De cast van “De Fury fan Dokkum” wordt gevormd door professionals, semi-professionals en amateurs vanaf 16 jaar, en is nog niet compleet. Heb je zang- en acteerervaring? Geef je dan uiterlijk vrijdag 24 mei op voor de audities van 29 mei 2024 in de Bonifatiuskapel.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar auditie@nofproducties.nl Vermeld hierbij je persoonlijke gegevens, relevante zang- en acteerervaring en welke stem je zingt.

Première - Donderdag 12 september 2024

Vrijdag 13 september 2024

Zaterdag 14 september 2024

Donderdag 19 september 2024

Vrijdag 20 september 2024

Zaterdag 21 september 2024