De historie

Ontdek meer over de Waalse Furie

Vanaf 14 februari kunnen er tickets gekocht worden!

De grootste ramp die Dokkum ooit trof, komt tot leven in het spektakelstuk ‘De Fury fan Dokkum’, historisch bekend als ‘de Waalse Furie’ in 1572.

Een betoverende en onvergetelijke ervaring in de Bonifatiuskapel waarin je wordt meegesleept in het verhaal van Hendrik en Katrina. Je voelt en ruikt bijna wat er toen gebeurde in Dokkum. Dat de kracht van het verzet, verweven met passie en liefde, altijd sterker is dan … eigenlijk alles. Want al verlies je de strijd, de liefde blijft!

Woensdag 27 augustus 1572
De Robles stuurt zijn kapitein Rienk Dekema en diens vaandrig Kruiningen naar Dokkum met 2 vendels soldaten (60 Walen en 40 Duitsers).
Woensdag 27 augustus 1572
Donderdag 28 augustus
De bezetting gaat de stad versterken met onwillige boeren en soldaten plunderen land. Scheltema vlucht naar Ameland en verbindt zicht met een geuzenkapitein
Donderdag 28 augustus
Vrijdag 29 augustus
De bezetting wordt verjaagd door de Geuzen die vanaf Oostmahorn komen en in Dokkum de strijd aangaan met de roomse soldaten
Vrijdag 29 augustus
Zaterdag 30 augustu
Nog meer geuzen komen de stad binnen onder applaus van de burgers, vervolgens worden huizen en kloostergoederen geplunderd. Eerste onderhandelingen lopen op niks uit. De toren wordt in brand gestoken.
Zaterdag 30 augustu
Zondag 31 augustus
Verdedigingswerken worden aangelegd en versterkt en er wordt om hulp gevraagd.
Zondag 31 augustus
Maandag 1 september
De boeren verlaten de bewaking van de Hanspoort waardoor vijand ongehinderd de stad binnen kan. Het moorden begint en gaat de hele dag door… Wie kan vluchten, vlucht. Brand legt 200 huizen in as en Van Bra vlucht de stad uit.
Maandag 1 september
Dinsdag 2 september
Kapitein Monceau bewaakt de stad met 150 soldaten.
Dinsdag 2 september